Uw makelaar voor beleggings, opties en effecten advies!

Er zijn veel liedjes mbt palm pasen, veel gaan er over alles behalve Jezus.Met een palmpasen in de hand vier je eigenlijk al een beetje Pasen. Zoals in elke nieuwsbrief weer een aantal feitjes over Jufnaomi. Palmpasen is altijd een vrolijk accoordje geweest tussen de blijdschap om het voorjaar en de lijdensweek van Jezus.

Er zijn veel liedjes mbt palm pasen, veel gaan er over alles behalve Jezus. Hiervoor hebben we leuke foto's nodig van de planningsborden. Dan was je zelf een toeschouwer langs de weg en je zwaaide naar Jezus. Bovendien wijzen haantjes op kerktorens de richting van de wind.

Vooral bij de lessen Beeldende vorming zou het leuk zijn wanneer er foto's aanwezig zouden zijn. Sommige kinderen kunnen hun onbegrip op school heel goed verbergen en deze kinderen zul je als leerkracht niet snel opmerken. Een palm in de hand gaf je een gevoel van veiligheid. We hebben de laatste maand gemerkt dat het forum steeds meer gebruikt wordt. We hebben echter nog nooit verteld waarom we die zijn gaan maken. Die hoepel stelt de kring voor die de zon aan de hemel trekt. Die stelt de palmtakken voor waarmee de mensen naar Jezus zwaaiden.© Extinctus.com 2006, All Rights Reserved