Uw makelaar voor beleggings, opties en effecten advies!

Avifauna Groningen is de vereniging voor vogelstudie en vogelbescherming.Alleen als er ringen gemeld worden, zijn er terugmeldingen. De Kleine Karekiet moet dus in een keer 616 kilometer hebben gevlogen. De grootste ringen hebben een doorsnede van 26 mm, wegen 9,1 gram en zijn bestemd voor zwanen.

Het meest aansprekende van terugmeldingen is wat ze ons leren over de trek en zwerfbewegingen van vogels. Berekenen van de gemiddelde leeftijd en jaarlijkse sterfte van soorten. Het ringen, met eventueel additionele merken, kan ook worden gebruikt om een populatie-grootte te kunnen berekenen. Voor een 6-jarige Boerenzwaluw is eens uitgerekend dat deze tenminste 42. Voor elke vogelsoort is de passende ringmaat voorgeschreven. Opmerken van hoge sterfte door bijvoorbeeld een strenge winter, een olieramp of vergiftiging. We moeten hierbij wel bedenken dat maar heel weinig vogels zo oud worden.

Soms hoort men wel eens beweren dat er teveel vogels worden geringd. Oost-Polen, Litouwen en een stukje Rusland naar zuidelijk Afrika beschrijven. Hij wachtte echter tevergeefs op bericht van mensen die zijn vogels hadden gevonden. Als een geringde vogel elders wordt teruggevonden en wordt gemeld bij de ringcentrale noemen we het een terugmelding. De vinders vermelden vaak onder welke omstandigheden de vogels werden gevonden. Vogeltrekstation laat weten waar en wanneer de vogel geringd werd. De inscriptie op de ringen bestaat uit een adres en een uniek nummer.

Avifauna Groningen is de vereniging voor vogelstudie en vogelbescherming. Een Buizerd zie je sneller liggen dan een Winterkoning. De tekst op de ringen maakt het meestal gemakkelijk om het land van herkomst vast te stellen. Dergelijke Afrikavliegers leveren een grote prestatie, vooral als we bedenken dat sommigen de reis meerdere malen maken. Hoe voorzichtig men ook te werk gaat, bij het vangen van vogels vallen soms slachtoffers.© Extinctus.com 2006, All Rights Reserved